Phóng sự cưới là cái giống gì??? Đừng cưới nếu chưa đọc – đừng đọc nếu đã cưới.

Phân biệt chụp hình truyền thống và phóng sự ngày cưới. Chụp hình cưới hiện nay có hai dịch vụ chính là chụp hình cưới truyền thống và chụp hình cưới phóng sự. Vậy sự khác nhau giữa hai dịch vụ này là gì? Cái nào đẹp hơn, hay nói cách khác là cái nào phù hợp với bạn hơn? […]