ĐIỀU 1. CHÍNH SÁCH CHUNG

 1. Các Điều khoản Sử dụng này thiết lập các điều khoản cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đối với Kizi.vn.
 2. Các hành động sau đây bị cấm đối với phương tiện truyền thông xã hội do Kizi.vn. điều hành. Nếu Kizi.vn. nhận định rằng những hành động sau đây của người dùng mạng xã hội (sau đây gọi là “(các) người dùng”) đã được thực hiện hoặc có khả năng được thực hiện, Kizi.vn. có quyền xóa các nội dung đã nêu và thực hiện các biện pháp khác mà không cần thông báo trước.
 • Đăng với mục đích phạm tội hoặc thực hiện các chủ trương tội phạm đó
 • Hoạt động chính trị, bầu cử, hoạt động tôn giáo
 • Các bài đăng như sau có chứa nội dung không phù hợp bao gồm các biểu thức (bao gồm cả các biểu thức tương tự)
  • Chứa các biểu hiện tục tĩu
  • Chứa các biểu thức phân biệt đối xử
  • Có vấn đề về quan điểm đạo đức
  • Gây đau khổ cho những người dùng khác
  • Không liên quan đến nội dung của mạng xã hội
  • Có thể liên quan đến danh tính sai (sockpuppeting)
  • Công khai thư từ riêng tư của Kizi.vn. hoặc một bên thứ ba khác
  • Chứa nội dung sai hoặc cách diễn đạt gây hiểu lầm
  • Nhận dạng hoặc công khai thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của cá nhân liên quan
 • Các bài đăng có nội dung vu khống một cá nhân, công ty, quốc gia hoặc khu vực cụ thể
 • Hành động vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức
 • Mạo danh cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm Kizi.vn.
 • Các bài đăng giới thiệu sản phẩm, cửa hàng hoặc công ty của chính mình, có chứa nội dung quảng cáo hoặc thương mại khác
 • Sao chép, bán hoặc xuất bản thông tin thu được qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc các hành động khác ngoài phạm vi sử dụng cá nhân
 • Các hành động vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền chân dung, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của người dùng khác, bên thứ ba hoặc Kizi.vn.
 • Gửi thư rác
 • Đăng hoặc gửi các chương trình máy tính độc hại
 • Các hành động can thiệp vào việc quản lý phương tiện truyền thông xã hội này hoặc các hành động có thể dẫn đến việc cản trở việc quản lý phương tiện truyền thông xã hội này
 • Các hành động trái với Điều khoản sử dụng của phương tiện truyền thông xã hội đang được sử dụng
 • Các hành động khác mà Kizi.vn. đánh giá là không phù hợp
 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và các vấn đề tư vấn được thiết lập như sau.
 • vn từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, rắc rối, tác động bất lợi nào, v.v. đối với Người dùng của phương tiện truyền thông xã hội này liên quan đến các loại thông tin có trong phương tiện truyền thông xã hội này và bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với thông tin đó.
 • vn từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, rắc rối, tác động bất lợi nào, v.v. đối với Người dùng thông qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội này hoặc không thể sử dụng nó.
 • Trong trường hợp có vấn đề giữa Người dùng hoặc giữa Người dùng và bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội này, Người dùng sẽ tự mình giải quyết các vấn đề và chịu các chi phí liên quan, không gây ra bất kỳ rắc rối hoặc tổn thương nào cho Kizi.vn.
 • vn không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung do Người dùng đăng tải (sau đây gọi là “Nội dung đã đăng”).
 • vn không đảm bảo tính đúng đắn hoặc hoàn chỉnh của Nội dung đã đăng trên SNS.
 • Nếu Kizi.vn. bị tổn hại do hành động của Người dùng, Kizi.vn. có thể yêu cầu người dùng hoặc Người dùng đó bồi thường cho những tổn hại đó.
 • Bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền thiết kế, quyền bằng sáng chế, quyền mẫu tiện ích, quyền nhãn hiệu và bí quyết; sau đây gọi chung là bản quyền) được hiển thị trên phương tiện truyền thông xã hội này và quyền sử dụng tài sản trí tuệ đó, thuộc về Kizi.vn. hoặc chủ sở hữu các bản quyền đó. Người dùng không được sử dụng bất kỳ thông tin nào trên phương tiện truyền thông xã hội này mà không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền theo những cách vượt quá phạm vi cho phép theo luật, chẳng hạn như sao chép để người dùng sử dụng cá nhân khi được cho phép theo Đạo luật bản quyền. Mọi việc sử dụng thông tin đó cho mục đích thương mại đều bị cấm.
 • Bản quyền liên quan đến Nội dung đã đăng thuộc về người dùng đã đăng. Bằng cách đăng trên phương tiện truyền thông xã hội này, Người dùng đồng ý cho phép Kizi.vn. quyền không độc quyền sử dụng Nội dung đã đăng miễn phí ở bất kỳ nơi nào trên thế giới (bao gồm cả việc sửa đổi, trích dẫn, sao chép, công khai hoặc dịch chúng) và sẽ không thực hiện các quyền nhân thân của họ đối với Kizi.vn.
 • Các Điều khoản Sử dụng này có thể thay đổi mà không có sự cho phép trước của Người dùng.
 • Các Điều khoản Sử dụng này tuân thủ luật pháp của Việt Nam. Tòa án Hà Nội, Việt Nam đóng vai trò là tòa sơ thẩm có thẩm quyền phân xử độc quyền trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Người dùng và Kizi.vn.

ĐIỀU 2: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua app. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng app được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng app này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại app, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. App của chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến app của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt App bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào app, bao gồm: địa chỉ IP, loại ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà truy xuất đến.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập thông qua Kizi.vn sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Kizi.vn.

– Khách hàng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin đến chúng tôi thông qua Kizi.vn, quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Kizi.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

– Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, …..

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

 • Ban Quản Trị
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng (nếu có)
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KIZI

Giấy phép ĐKKD số 0108982898 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội Cấp ngày 11/11/2019

Email: admin@kizi.vn - Tel: (+84) 19000258

Trụ sở: Số 1, Lô A5 Nam Trung Yên, Đường Đinh Núp, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 1. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ App đang mở.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Kizi.vn , đến địa chỉ công ty hoặc qua email:  admin@kizi.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 7 ngày.

 1. Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: admin@kizi.vn  - Tel: 0987.499.550/hotline: 19000258

ĐIỀU 3: CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Kizi.vn và người bán có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website Kizi.vn.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Kizi.vn và thức hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: admin@kizi.vn, Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Kizi.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Kizi.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Kizi.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
  Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KIZI 
Giấy phép ĐKKD số 0108982898 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội Cấp ngày 11/11/2019
Email: admin@kizi.vn - Tel: 0987.499.550

ĐIỀU 4: QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI, CẢNH BÁO, TRANH CHẤP

 • Tất cả các bài đăng phải đủ các điều kiện dưới đây nếu không sẽ bị khóa:
  • Đối tượng bị phản ánh là thành viên Kizi.vn
  • Sự việc phải liên quan đến bài viết của thành viên đó trên Kizi.vn
  • Phải có bằng chứng cụ thể
  • Không có ngôn từ xúc phạm, chửi tục, hăm dọa
 • Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:
  • Tài khoản của người khiếu nại
  • Link dẫn chứng liên quan

Kizi.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin sản phẩm trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lê nán và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cự giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Kizi.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (Liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Kizi.vn. Trong trường hợp giao dịch pahst sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: Kizi.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Kizi.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của người bán đó trên Kizi.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dich giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong hai bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật cso thẩm quyền can thiệp nhằm đảo bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Kizi.vn