Công ty Cổ phần Phát triển Kizi trân trọng thông báo tới các thành viên Kizi v/v Thay đổi mức thưởng mở rộng hệ thống bán hàng trong thời gian triển khai chiến dịch "90 ngày thần tốc", trong đó: Thay đổi mức thưởng mở rộng hệ thống bán hàng quy định tại mục II.2 Thống báo số 05/2022/TBKTT từ 8% lên 16% F0 được hưởng từ tổng giá trị chiết khấu trực tiếp đơn hàng của F1, áp dụng đến hết ngày 16/10/2022. (Chi tiết tại file ảnh đính kèm)

Sau thời gian trên mức thưởng sẽ quay lại 8% hoặc chính sách áp dụng theo văn bản thay thế.

Trân trọng thông báo

Tổng giám đốc

(Đã ký)