Ngành thể thao và Khu liên hợp thể thao quốc gia xin được khoanh khoản nợ thuế khổng lồ nhưng hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang làm đúng quy định của nhà nước nên không đồng ý với đề nghị này. #quản_lý_tài_sản, #Tổng_cục_TDTT, #sân_Mỹ_đình, #Khu_liên_hợp_thể_thao
Ngành thể thao và Khu liên hợp thể thao quốc gia xin được khoanh khoản nợ thuế khổng lồ nhưng hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang làm đúng quy định của nhà nước nên không đồng ý với đề nghị này. #quản_lý_tài_sản, #Tổng_cục_TDTT, #sân_Mỹ_đình, #Khu_liên_hợp_thể_thao
THANHNIEN.VN
Khu liên hợp thể thao quốc gia không được khoanh khoản nợ thuế
Ngành thể thao và Khu liên hợp thể thao quốc gia xin được khoanh khoản nợ thuế khổng lồ nhưng hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang làm đúng quy định của nhà nước nên không đồng ý với đề nghị này.
6
0 Bình luận 0 Chia Sẻ