Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng nghị quyết, chương trình về sản xuất chíp điện tử, nhằm tạo động lực phát triển mới. #Việt_Nam_sản_xuất_chíp_điện_tử, #Công_nghệ, #Tin
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng nghị quyết, chương trình về sản xuất chíp điện tử, nhằm tạo động lực phát triển mới. #Việt_Nam_sản_xuất_chíp_điện_tử, #Công_nghệ, #Tin
VNEXPRESS.NET
Việt Nam sẽ xây dựng chương trình sản xuất chip điện tử
Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng nghị quyết, chương trình về sản xuất chíp điện tử, nhằm tạo động lực phát triển mới.
10
0 Bình luận 0 Chia Sẻ