(Dân trí) - Ukraine đang tăng tốc huấn luyện cho 40.000 tân binh từ 8 lữ đoàn mới được thành lập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn trong thời gian tới. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri, #Thế_giới
(Dân trí) - Ukraine đang tăng tốc huấn luyện cho 40.000 tân binh từ 8 lữ đoàn mới được thành lập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn trong thời gian tới. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri, #Thế_giới
DANTRI.COM.VN
Ukraine cấp tập huấn luyện 40.000 tân binh, lên dây cót cho trận đánh lớn
(Dân trí) - Ukraine đang tăng tốc huấn luyện cho 40.000 tân binh từ 8 lữ đoàn mới được thành lập nhằm chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn trong thời gian tới.
36
0 Bình luận 0 Chia Sẻ