Tổng thống Nga Putin chúc mừng tập đoàn đánh thuê Wagner kiểm soát Bakhmut, trong khi Ukraine vẫn khẳng định đang chiến đấu ở thành phố này. #bakhmut, #ukraine, #nga, #tổng_thống_nga_vladimir_putin, #ông_zelensky
Tổng thống Nga Putin chúc mừng tập đoàn đánh thuê Wagner kiểm soát Bakhmut, trong khi Ukraine vẫn khẳng định đang chiến đấu ở thành phố này. #bakhmut, #ukraine, #nga, #tổng_thống_nga_vladimir_putin, #ông_zelensky
TUOITRE.VN
Tuyên bố khác nhau của Nga, Ukraine về việc kiểm soát Bakhmut
Tổng thống Nga Putin chúc mừng tập đoàn đánh thuê Wagner kiểm soát Bakhmut, trong khi Ukraine vẫn khẳng định đang chiến đấu ở thành phố này.
17
0 Bình luận 0 Chia Sẻ