Vừa “vớt vát” được ít đơn hàng để duy trì việc làm cho công nhân trong bối cảnh khó khăn thì không ít doanh nghiệp lại rơi cảnh bị cắt điện kéo dài. Trong khi lãnh đạo EVN công nhận phải cắt giảm lớn nhu cầu điện phía Bắc, có khi tới 30%.
Vừa “vớt vát” được ít đơn hàng để duy trì việc làm cho công nhân trong bối cảnh khó khăn thì không ít doanh nghiệp lại rơi cảnh bị cắt điện kéo dài. Trong khi lãnh đạo EVN công nhận phải cắt giảm lớn nhu cầu điện phía Bắc, có khi tới 30%.
TUOITRE.VN
Phía Bắc phải cắt giảm từ 6-30% nhu cầu dùng điện, doanh nghiệp lên tiếng
Vừa “vớt vát” được ít đơn hàng để duy trì việc làm cho công nhân trong bối cảnh khó khăn thì không ít doanh nghiệp lại rơi cảnh bị cắt điện kéo dài. Trong khi lãnh đạo EVN công nhận phải cắt giảm lớn nhu cầu điện phía Bắc, có khi tới 30%.
34
0 Bình luận 0 Chia Sẻ