Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ cho ý kiến về chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cũng như cơ chế quản lý chung cư. #nhà_ở_xã_hội, #dự_thảo_Luật_Nhà_ở_(sửa_đổi), #nhà_ở, #Chính_sách_kinh_tế, #Tin, #Tin_nóng
Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ cho ý kiến về chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cũng như cơ chế quản lý chung cư. #nhà_ở_xã_hội, #dự_thảo_Luật_Nhà_ở_(sửa_đổi), #nhà_ở, #Chính_sách_kinh_tế, #Tin, #Tin_nóng
VNEXPRESS.NET
Quốc hội bàn chính sách phát triển nhà ở xã hội
Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ cho ý kiến về chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cũng như cơ chế quản lý chung cư.
21
0 Bình luận 0 Chia Sẻ