Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện kế hoạch phân giao sản lượng tối thiểu cả nguồn trong nước và nhập khẩu mà bộ đã giao. Trong mọi tình huống không để đứt gãy, không để thiếu nguồn cung xăng dầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. #Doanh_nghiệp_đầu_mối, #Lọc_hóa_dầu_Nghi_Sơn, #Tập_đoàn_Dầu_khí_Việt_Nam, #thị_trường_xăng_dầu
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện kế hoạch phân giao sản lượng tối thiểu cả nguồn trong nước và nhập khẩu mà bộ đã giao. Trong mọi tình huống không để đứt gãy, không để thiếu nguồn cung xăng dầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. #Doanh_nghiệp_đầu_mối, #Lọc_hóa_dầu_Nghi_Sơn, #Tập_đoàn_Dầu_khí_Việt_Nam, #thị_trường_xăng_dầu
THANHNIEN.VN
Bộ trưởng Công thương: 'Trong mọi tình huống không để đứt gãy, thiếu xăng dầu'
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện kế hoạch phân giao sản lượng tối thiểu cả nguồn trong nước và nhập khẩu mà bộ đã giao. Trong mọi tình huống không để đứt gãy, không để thiếu nguồn cung xăng dầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
2
0 Bình luận 0 Chia Sẻ