Số lượng các dự án nhà ở xã hội những năm gần đây giảm mạnh. Trong khi đó, dù đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đã được phê duyệt nhưng đến nay triển khai rất chậm chạp vì vướng luật. #Bộ_Xây_dựng, #người_có_thu_nhập_thấp, #công_nhân_khu_công_nghiệp, #địa_ốc, #Bất_động_sản
Số lượng các dự án nhà ở xã hội những năm gần đây giảm mạnh. Trong khi đó, dù đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đã được phê duyệt nhưng đến nay triển khai rất chậm chạp vì vướng luật. #Bộ_Xây_dựng, #người_có_thu_nhập_thấp, #công_nhân_khu_công_nghiệp, #địa_ốc, #Bất_động_sản
THANHNIEN.VN
Nhà ở xã hội giảm đều trong các năm
Số lượng các dự án nhà ở xã hội những năm gần đây giảm mạnh. Trong khi đó, dù đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đã được phê duyệt nhưng đến nay triển khai rất chậm chạp vì vướng luật.
46
0 Bình luận 0 Chia Sẻ