(Dân trí) - Các cửa hàng chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và không đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy chuẩn. Một số cửa hàng xăng dầu chưa chuyển mục đích sử dụng đất. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri, #Kinh_doanh
(Dân trí) - Các cửa hàng chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và không đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy chuẩn. Một số cửa hàng xăng dầu chưa chuyển mục đích sử dụng đất. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri, #Kinh_doanh
DANTRI.COM.VN
74 cửa hàng xăng dầu tại Bình Dương tạm dừng hoạt động
(Dân trí) - Các cửa hàng chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và không đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy chuẩn. Một số cửa hàng xăng dầu chưa chuyển mục đích sử dụng đất.
44
0 Bình luận 0 Chia Sẻ