Nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở cho công nhân đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, mở bán là lý do chính khiến gói 120.000 tỷ đồng chưa giải ngân được. Đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) thông tin về những khó khăn như: Thiếu tài chính sẵn có cho khoản đóng góp ban đầu; khó cạnh tranh suất mua; hồ sơ giấy tờ chứng minh phức tạp.
Nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở cho công nhân đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, mở bán là lý do chính khiến gói 120.000 tỷ đồng chưa giải ngân được. Đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) thông tin về những khó khăn như: Thiếu tài chính sẵn có cho khoản đóng góp ban đầu; khó cạnh tranh suất mua; hồ sơ giấy tờ chứng minh phức tạp.
BAOTINTUC.VN
Đề xuất cải thiện điều kiện cho vay mua nhà ở xã hội để ‘tăng tốc’ gói 120.000 tỷ đồng
Nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở cho công nhân đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, mở bán là lý do chính khiến gói 120.000 tỷ đồng chưa giải ngân được. Đại diện Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) thông tin về những khó khăn như: Thiếu tài chính sẵn có cho khoản đóng góp ban đầu; khó cạnh tranh suất mua; hồ sơ giấy tờ chứng minh phức tạp.
39
0 Bình luận 0 Chia Sẻ