(Dân trí) - Tổng nợ xấu của 28 ngân hàng tính đến hết quý II ghi nhận 213.416 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tăng từ 1,6% lên hơn 2%. #nợ_xấu, #nợ_xấu_ngân_hàng, #dư_nợ_cho_vay
(Dân trí) - Tổng nợ xấu của 28 ngân hàng tính đến hết quý II ghi nhận 213.416 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tăng từ 1,6% lên hơn 2%. #nợ_xấu, #nợ_xấu_ngân_hàng, #dư_nợ_cho_vay
DANTRI.COM.VN
Toàn cảnh bức tranh nợ xấu ngân hàng quý II
(Dân trí) - Tổng nợ xấu của 28 ngân hàng tính đến hết quý II ghi nhận 213.416 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tăng từ 1,6% lên hơn 2%.
0 Bình luận 0 Chia Sẻ