(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 4 doanh nghiệp đầu mối về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. #xăng_dầu, #Thanh_tra, #bộ_Công, #mua_bán_xăng_dầu
(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 4 doanh nghiệp đầu mối về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. #xăng_dầu, #Thanh_tra, #bộ_Công, #mua_bán_xăng_dầu
DANTRI.COM.VN
Lộ diện 4 "ông lớn" xăng dầu sắp bị thanh tra
(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 4 doanh nghiệp đầu mối về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.
0 Bình luận 0 Chia Sẻ