Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024. #thuế_VAT, #giảm_thuế, #điện, #xăng_dầu
Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024. #thuế_VAT, #giảm_thuế, #điện, #xăng_dầu
VNEXPRESS.NET
Đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế VAT tới giữa năm 2024
Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024.
9
0 Bình luận 0 Chia Sẻ