(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Quản lý giá nói sẽ phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền, làm rõ việc ngân hàng tự ý thu nợ 270 tỷ đồng từ tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu do doanh nghiệp mở tại ngân hàng. #xăng_dầu, #bình_ổn_xăng_dầu, #bộ_tài_chính
(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Quản lý giá nói sẽ phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền, làm rõ việc ngân hàng tự ý thu nợ 270 tỷ đồng từ tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu do doanh nghiệp mở tại ngân hàng. #xăng_dầu, #bình_ổn_xăng_dầu, #bộ_tài_chính
DANTRI.COM.VN
Ngân hàng tự thu nợ 270 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu: Sẽ làm rõ
(Dân trí) - Lãnh đạo Cục Quản lý giá nói sẽ phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền, làm rõ việc ngân hàng tự ý thu nợ 270 tỷ đồng từ tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu do doanh nghiệp mở tại ngân hàng.
42
0 Bình luận 0 Chia Sẻ