Tại họp báo thường kỳ quý 3/2023 của Bộ Tài chính vào chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc trích lập, hình thành và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã triển khai một cách đầy đủ, từ khung khổ pháp lý đến quản lý, giám sát…
Tại họp báo thường kỳ quý 3/2023 của Bộ Tài chính vào chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc trích lập, hình thành và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã triển khai một cách đầy đủ, từ khung khổ pháp lý đến quản lý, giám sát…
BAOTINTUC.VN
Quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu triển khai đầy đủ, từ pháp lý đến giám sát
Tại họp báo thường kỳ quý 3/2023 của Bộ Tài chính vào chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc trích lập, hình thành và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã triển khai một cách đầy đủ, từ khung khổ pháp lý đến quản lý, giám sát…
16
0 Bình luận 0 Chia Sẻ