Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.
BAOTINTUC.VN
Khơi thông nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng nhanh
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023.
38
0 Bình luận 0 Chia Sẻ