Bốn ngân hàng thương mại nhà nước có tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2022 đạt 5,2 triệu tỉ đồng, tăng 609.633 tỉ đồng (13%) so với cuối năm 2021, gồm nợ xấu là 78.240 tỉ đồng (chiếm 1,33%). #ngân_hàng_thương_mại, #ngân_hàng_nhà_nước, #ngân_hàng, #big4, #viettinbank, #bidv, #agribank, #vietcombank
Bốn ngân hàng thương mại nhà nước có tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2022 đạt 5,2 triệu tỉ đồng, tăng 609.633 tỉ đồng (13%) so với cuối năm 2021, gồm nợ xấu là 78.240 tỉ đồng (chiếm 1,33%). #ngân_hàng_thương_mại, #ngân_hàng_nhà_nước, #ngân_hàng, #big4, #viettinbank, #bidv, #agribank, #vietcombank
TUOITRE.VN
Nhóm Big4 ngân hàng tổng nguồn vốn tăng 1,2 triệu tỉ, bức tranh nợ xấu ra sao?
Bốn ngân hàng thương mại nhà nước có tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2022 đạt 5,2 triệu tỉ đồng, tăng 609.633 tỉ đồng (13%) so với cuối năm 2021, gồm nợ xấu là 78.240 tỉ đồng (chiếm 1,33%).
31
0 Bình luận 0 Chia Sẻ