𝑯𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 đ𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒖̀ 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒖̛𝒂 𝒃𝒂̃𝒐
Đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̛́ 𝒗𝒆̃ 𝒄𝒉𝒐 𝒙𝒊𝒏𝒉 ♥️

MS : 01

Set hộp quà #450k

Rượu vang Moreno
Bánh quy Rilaz
Chè hộp thiếc
Nho Raisins
Cafe jadin
Hộp kèm túi
𝑯𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 đ𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒖̀ 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒖̛𝒂 𝒃𝒂̃𝒐 Đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̛́ 𝒗𝒆̃ 𝒄𝒉𝒐 𝒙𝒊𝒏𝒉 ♥️ MS : 01 Set hộp quà #450k Rượu vang Moreno Bánh quy Rilaz Chè hộp thiếc Nho Raisins Cafe jadin Hộp kèm túi
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ