𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑔𝑖̀… 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.....🌸🌸🌸

Cùng chiêm ngưỡng khay quà tone trắng hồng e lên vội chỉ với zá #370k

Rượu soju vị đào
Socola Tiramisu
Nho Raisins
Cafe jardin
Kẹo White peach
Hộp kèm túi xách
------------------------
🇻🇳 Add : Park3-08-08 Times city
📞 Hotline: 0981918282 - 0888121282
⭐️𝙉𝙝𝒐́𝙢 𝙋𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙚 𝙎𝙖𝙡𝙚 𝙙𝒂̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙆𝙃 𝙑𝙄𝙋 https://www.facebook.com/groups/2915642705217872/?ref=share_group_link chốt đơn giảm 10k/1sp + đơn hàng 1tr e free ship HN
🌺 zalo CTV nhóm https://zalo.me/g/cneejv956
𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑔𝑖̀… 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛.....🌸🌸🌸 Cùng chiêm ngưỡng khay quà tone trắng hồng e lên vội chỉ với zá #370k Rượu soju vị đào Socola Tiramisu Nho Raisins Cafe jardin Kẹo White peach Hộp kèm túi xách ------------------------ 🇻🇳 Add : Park3-08-08 Times city 📞 Hotline: 0981918282 - 0888121282 ⭐️𝙉𝙝𝒐́𝙢 𝙋𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙚 𝙎𝙖𝙡𝙚 𝙙𝒂̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙆𝙃 𝙑𝙄𝙋 https://www.facebook.com/groups/2915642705217872/?ref=share_group_link chốt đơn giảm 10k/1sp + đơn hàng 1tr e free ship HN 🌺 zalo CTV nhóm https://zalo.me/g/cneejv956
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ