𝒯𝒾́𝓂 𝓂ℴ̣̂𝓃ℊ 𝓉𝒾́𝓂 𝓂ℴ̛
𝒯𝒾́𝓂 𝓉𝒾̀𝓃𝒽 𝓎ℯ̂𝓊 𝓉𝒾́𝓂 𝒸𝒶̉ đℴ̛̣𝒾 𝒸𝒽ℴ̛̀ 🍇

Nói thật e Oliver ko biết viết content pán hànggg đâu , chứ thấy nhiều người bán giò quà Tết viết ngôn tình trong stt mà phục lắm. Chỉ biết nói với khách yêu là 9 cái Tết e pán hàng rồi , cứ tự nhập nguyên liệu tự làm các mẫu thôi

Mời khách yêu ngắm set khay quà tím #350k

Bánh Qishi
Socola Tiramishu
Cafe Ban
Kẹo Candy
Khay kèm túi mika
𝒯𝒾́𝓂 𝓂ℴ̣̂𝓃ℊ 𝓉𝒾́𝓂 𝓂ℴ̛ 𝒯𝒾́𝓂 𝓉𝒾̀𝓃𝒽 𝓎ℯ̂𝓊 𝓉𝒾́𝓂 𝒸𝒶̉ đℴ̛̣𝒾 𝒸𝒽ℴ̛̀ 🍇 Nói thật e Oliver ko biết viết content pán hànggg đâu , chứ thấy nhiều người bán giò quà Tết viết ngôn tình trong stt mà phục lắm. Chỉ biết nói với khách yêu là 9 cái Tết e pán hàng rồi , cứ tự nhập nguyên liệu tự làm các mẫu thôi 🥰 Mời khách yêu ngắm set khay quà tím #350k Bánh Qishi Socola Tiramishu Cafe Ban Kẹo Candy Khay kèm túi mika
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ