𝐌𝐞̣ 𝐦𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐚́𝐨 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐡
𝐎̂𝐢 𝐚́𝐨 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐨̛̀𝐢…...🌿☘️🍀

Yêu cái khay quà tone xa lánh ... ah quên xanh lá này quà các chị ơi !
Giá cực yêu chỉ #370k lựa chọn làm quà biếu thiết thực mà tinh tế ạ 🍀

Rượu soju vị nho
Kẹo Lale
Trà Hypn
Cafe Jadin
Kẹo dẻo trái cây Qishi
Khay kèm túi mika
𝐌𝐞̣ 𝐦𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐚́𝐨 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐥𝐚̀𝐧𝐡 𝐎̂𝐢 𝐚́𝐨 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ đ𝐨̛̀𝐢…...🌿☘️🍀 Yêu cái khay quà tone xa lánh ... ah quên xanh lá này quà các chị ơi ! Giá cực yêu chỉ #370k lựa chọn làm quà biếu thiết thực mà tinh tế ạ 🍀 Rượu soju vị nho Kẹo Lale Trà Hypn Cafe Jadin Kẹo dẻo trái cây Qishi Khay kèm túi mika
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ