𝑴𝙤̣̂𝒕 𝒎𝙖̂̀𝒖 𝒙𝙖𝒏𝙝 𝙭𝒂𝙣𝒉
𝙈𝒐̣̂𝙩 𝙢𝒂̂̀𝙪 𝙩𝒓𝙖̆́𝒏𝙜 𝙩𝒓𝙖̆́𝒏𝙜 .....

Trụ quà tone xanh trắng #700k

Bánh quy hộp thiếc
Rượu champagne Torley
Socola tiramisu
Kẹo hoa quả
Nho raisins
Trụ kèm túi xách mika sang trọng

-----------------------
𝑴𝙤̣̂𝒕 𝒎𝙖̂̀𝒖 𝒙𝙖𝒏𝙝 𝙭𝒂𝙣𝒉 𝙈𝒐̣̂𝙩 𝙢𝒂̂̀𝙪 𝙩𝒓𝙖̆́𝒏𝙜 𝙩𝒓𝙖̆́𝒏𝙜 ..... Trụ quà tone xanh trắng #700k Bánh quy hộp thiếc Rượu champagne Torley Socola tiramisu Kẹo hoa quả Nho raisins Trụ kèm túi xách mika sang trọng -----------------------
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ