𝑺𝙚𝒕 𝒕𝙧𝒖̣ 𝒒𝙪𝒂̀ 𝑻𝙚̂́𝒕 ❤️𝑽𝙖̣𝒏 𝒔𝙪̛̣ 𝙣𝒉𝙪̛ 𝙮́ – 𝘽𝒊̀𝙣𝒉 𝒂𝙣 Đ𝒖̉ đ𝙖̂̀𝒚❤️

𝘾𝒐́ 03 𝙢𝒂̀𝙪 đ𝒆̂̉ 𝑸𝙪𝒚́ 𝒌𝙝𝒂́𝙘𝒉 𝒍𝙪̛̣𝒂 𝒄𝙝𝒐̣𝙣: 𝑽𝙖̀𝒏𝙜 Đ𝒖̉ đ𝙖̂̀𝒚🌼
𝙓𝒂𝙣𝒉 𝑩𝙞̀𝒏𝙝 𝙖𝒏,🍀Đ𝒐̉ 𝑴𝙖𝒚 𝒎𝙖̆́𝒏🌺

Giá cực yêu chỉ #599k
01 Bánh Quy Lucky
01 Socola Ailisha
01 Rượu vang Chile
01 Bánh Quy Franzzi
01 Cafe Ban
01 Kẹo Hoa Quả
Trụ quà kèm túi mika
𝑺𝙚𝒕 𝒕𝙧𝒖̣ 𝒒𝙪𝒂̀ 𝑻𝙚̂́𝒕 ❤️𝑽𝙖̣𝒏 𝒔𝙪̛̣ 𝙣𝒉𝙪̛ 𝙮́ – 𝘽𝒊̀𝙣𝒉 𝒂𝙣 Đ𝒖̉ đ𝙖̂̀𝒚❤️ 𝘾𝒐́ 03 𝙢𝒂̀𝙪 đ𝒆̂̉ 𝑸𝙪𝒚́ 𝒌𝙝𝒂́𝙘𝒉 𝒍𝙪̛̣𝒂 𝒄𝙝𝒐̣𝙣: 𝑽𝙖̀𝒏𝙜 Đ𝒖̉ đ𝙖̂̀𝒚🌼 𝙓𝒂𝙣𝒉 𝑩𝙞̀𝒏𝙝 𝙖𝒏,🍀Đ𝒐̉ 𝑴𝙖𝒚 𝒎𝙖̆́𝒏🌺 Giá cực yêu chỉ #599k 01 Bánh Quy Lucky 01 Socola Ailisha 01 Rượu vang Chile 01 Bánh Quy Franzzi 01 Cafe Ban 01 Kẹo Hoa Quả Trụ quà kèm túi mika
1
0 Bình luận 0 Chia Sẻ