“𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̣𝒑 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒏
𝑳𝒂́ 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒆𝒏 𝒏𝒉𝒖̣𝒚 𝒗𝒂̀𝒏𝒈
𝑵𝒉𝒖̣𝒚 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒍𝒂́ 𝒙𝒂𝒏𝒉
𝑮𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒖̀𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒊 𝒕𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̀𝒊 𝒃𝒖̀𝒏”

Trình làng lẵng quà #Sen với 3 tone mầu chủ đạo Xanh- Đỏ-Vàng #900k/1 lẵng

01 rượu vodka Denikoff
01 bánh quy julie's
01 thuốc lá esse
01 kẹo Lale
01 Cafe Ban hoặc Jardin ( tuỳ mầu )
01 socola ailisha
01 kẹo socola Tiramisu hoặc Bonart ( tuỳ mầu )
Lẵng kèm túi đựng sang trọng
“𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̣𝒑 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒆𝒏 𝑳𝒂́ 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒆𝒏 𝒏𝒉𝒖̣𝒚 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒖̣𝒚 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 𝒍𝒂́ 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝑮𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒖̀𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒊 𝒕𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̀𝒊 𝒃𝒖̀𝒏” Trình làng lẵng quà #Sen với 3 tone mầu chủ đạo Xanh- Đỏ-Vàng #900k/1 lẵng 01 rượu vodka Denikoff 01 bánh quy julie's 01 thuốc lá esse 01 kẹo Lale 01 Cafe Ban hoặc Jardin ( tuỳ mầu ) 01 socola ailisha 01 kẹo socola Tiramisu hoặc Bonart ( tuỳ mầu ) Lẵng kèm túi đựng sang trọng
3
0 Bình luận 0 Chia Sẻ