Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn thị trường cuối quý 4-2023 vượt 170.000 tỉ đồng, tăng hơn 150.000 tỉ đồng chỉ sau 1 quý. Đây cũng là mức cao nhất trong 8 quý trở lại đây. #dư_nợ_cho_vay, #công_ty_chứng_khoán, #bảng_xếp_hạng, #mức_tăng_trưởng, #nhà_đầu_tư
Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn thị trường cuối quý 4-2023 vượt 170.000 tỉ đồng, tăng hơn 150.000 tỉ đồng chỉ sau 1 quý. Đây cũng là mức cao nhất trong 8 quý trở lại đây. #dư_nợ_cho_vay, #công_ty_chứng_khoán, #bảng_xếp_hạng, #mức_tăng_trưởng, #nhà_đầu_tư
TUOITRE.VN
Cho vay chứng khoán vượt 170.000 tỉ đồng, thanh khoản thấp, tiền 'chạy' đâu?
Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn thị trường cuối quý 4-2023 vượt 170.000 tỉ đồng, tăng hơn 150.000 tỉ đồng chỉ sau 1 quý. Đây cũng là mức cao nhất trong 8 quý trở lại đây.
35
0 Bình luận 0 Chia Sẻ