Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà Trần Tuyết Mai và thuộc cấp bị bắt để làm rõ 2 nhóm tội danh, với cáo buộc đã có hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hơn 300 tỉ đồng tài sản nhà nước. #Xăng_dầu, #Quỹ_bình_ổn_giá_xăng_dầu, #Trần_Tuyết_Mai, #Kế_toán
Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà Trần Tuyết Mai và thuộc cấp bị bắt để làm rõ 2 nhóm tội danh, với cáo buộc đã có hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hơn 300 tỉ đồng tài sản nhà nước. #Xăng_dầu, #Quỹ_bình_ổn_giá_xăng_dầu, #Trần_Tuyết_Mai, #Kế_toán
THANHNIEN.VN
Bắt nữ Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà
Tổng giám đốc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà Trần Tuyết Mai và thuộc cấp bị bắt để làm rõ 2 nhóm tội danh, với cáo buộc đã có hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hơn 300 tỉ đồng tài sản nhà nước.
12
0 Bình luận 0 Chia Sẻ