Các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS đang đưa ra các thay đổi quan trọng tại nhiều quốc gia và có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới. #One_Skill_Retake, #OSR, #thi_lại_một_kỹ_năng_IELTS, #thi_IELTS_trên_máy_tính, #thi_IELTS_trên_giấy
Các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS đang đưa ra các thay đổi quan trọng tại nhiều quốc gia và có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới. #One_Skill_Retake, #OSR, #thi_lại_một_kỹ_năng_IELTS, #thi_IELTS_trên_máy_tính, #thi_IELTS_trên_giấy
THANHNIEN.VN
IELTS: Thí sinh Việt Nam có thể thi lại một kỹ năng chưa ưng ý
Các đơn vị đồng tổ chức bài thi IELTS đang đưa ra các thay đổi quan trọng tại nhiều quốc gia và có thể áp dụng tại Việt Nam trong thời gian tới.
48
0 Bình luận 0 Chia Sẻ