Liên quan đến thực trạng rừng Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục bị 'xẻ thịt', chính quyền sở tại cho biết sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định... #mua_bán_đất_rừng, #xẻ_thịt_rừng_Sóc_Sơn, #chuyển_cơ_quan_công_an, #UBND_H.Sóc_Sơn, #hà_nội
Liên quan đến thực trạng rừng Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục bị 'xẻ thịt', chính quyền sở tại cho biết sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định... #mua_bán_đất_rừng, #xẻ_thịt_rừng_Sóc_Sơn, #chuyển_cơ_quan_công_an, #UBND_H.Sóc_Sơn, #hà_nội
THANHNIEN.VN
'Xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Sẽ chuyển công an vụ việc mua, bán đất rừng
Liên quan đến thực trạng rừng Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục bị 'xẻ thịt', chính quyền sở tại cho biết sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định...
36
0 Bình luận 0 Chia Sẻ