Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. #thanh_niên_việt_nam, #đối_thoại_thanh_niên, #thủ_tướng_chính_phủ, #thủ_tướng_phạm_minh_chính, #93_năm_ngày_thành_lập_đoàn
Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. #thanh_niên_việt_nam, #đối_thoại_thanh_niên, #thủ_tướng_chính_phủ, #thủ_tướng_phạm_minh_chính, #93_năm_ngày_thành_lập_đoàn
TUOITRE.VN
Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số
Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
44
0 Bình luận 0 Chia Sẻ