(Dân trí) - Nhiều ngân hàng đang có dư nợ cho vay bất động sản lớn. Riêng tại Techcombank, dư nợ cho vay bất động sản chiếm hơn 71% tổng dư nợ. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri, #Kinh_doanh
(Dân trí) - Nhiều ngân hàng đang có dư nợ cho vay bất động sản lớn. Riêng tại Techcombank, dư nợ cho vay bất động sản chiếm hơn 71% tổng dư nợ. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri, #Kinh_doanh
DANTRI.COM.VN
Ngân hàng nào cho vay bất động sản "khủng" nhất?
(Dân trí) - Nhiều ngân hàng đang có dư nợ cho vay bất động sản lớn. Riêng tại Techcombank, dư nợ cho vay bất động sản chiếm hơn 71% tổng dư nợ.
21
0 Bình luận 0 Chia Sẻ