(Dân trí) - Lấy ví dụ về hệ thống công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước được cập nhật liên tục, Bộ trưởng Bộ tài chính cho biết khi được Thủ tướng hỏi bất thường cũng có thể trả lời chỉ trong 2-3 phút. #Bộ_trưởng_Bộ_Tài_chính, #Số_hoá, #Thủ_tướng
(Dân trí) - Lấy ví dụ về hệ thống công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước được cập nhật liên tục, Bộ trưởng Bộ tài chính cho biết khi được Thủ tướng hỏi bất thường cũng có thể trả lời chỉ trong 2-3 phút. #Bộ_trưởng_Bộ_Tài_chính, #Số_hoá, #Thủ_tướng
DANTRI.COM.VN
Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng hỏi đột xuất 2-3 phút là trả lời được ngay
(Dân trí) - Lấy ví dụ về hệ thống công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước được cập nhật liên tục, Bộ trưởng Bộ tài chính cho biết khi được Thủ tướng hỏi bất thường cũng có thể trả lời chỉ trong 2-3 phút.
21
0 Bình luận 0 Chia Sẻ