Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam liên tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, có trên 2 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 12% dân số vùng) chịu ảnh hưởng của hạn mặn, biến đổi khí hậu. 
Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam liên tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, có trên 2 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 12% dân số vùng) chịu ảnh hưởng của hạn mặn, biến đổi khí hậu. 
BAOTINTUC.VN
Bảo vệ đất lúa trước thách thức biến đổi khí hậu
Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam liên tục phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ biến đổi khí hậu. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, có trên 2 triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 12% dân số vùng) chịu ảnh hưởng của hạn mặn, biến đổi khí hậu. 
22
0 Bình luận 0 Chia Sẻ