Chiều 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thực hiện Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã giải đáp các vấn đề đại biểu đặt ra như: Bảo hộ công dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa...
Chiều 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thực hiện Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã giải đáp các vấn đề đại biểu đặt ra như: Bảo hộ công dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa...
BAOTINTUC.VN
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đưa giải pháp các vấn đề bảo hộ công dân, kinh tế và văn hóa
Chiều 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thực hiện Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã giải đáp các vấn đề đại biểu đặt ra như: Bảo hộ công dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa...
27
0 Bình luận 0 Chia Sẻ