Cuối phiên làm việc chiều 18/3, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Tài chính và Ngoại giao.
Cuối phiên làm việc chiều 18/3, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Tài chính và Ngoại giao.
BAOTINTUC.VN
Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Cuối phiên làm việc chiều 18/3, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Tài chính và Ngoại giao.
41
0 Bình luận 0 Chia Sẻ