Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng chất vấn: liệu vụ chuyến bay giải cứu có phải là phần nổi của tảng băng công tác nhân sự ngành ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao nói đây là sự kiện rất đau xót và Bộ đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc. #chuyến_bay_giải_cứu, #Đại_biểu_quốc_hội, #công_tác_nhân_sự, #chất_vấn_bộ_trưởng, #đại_dịch_Covid-19, #công_tác_cán_bộ, #bộ_ngoại_giao
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng chất vấn: liệu vụ chuyến bay giải cứu có phải là phần nổi của tảng băng công tác nhân sự ngành ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao nói đây là sự kiện rất đau xót và Bộ đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc. #chuyến_bay_giải_cứu, #Đại_biểu_quốc_hội, #công_tác_nhân_sự, #chất_vấn_bộ_trưởng, #đại_dịch_Covid-19, #công_tác_cán_bộ, #bộ_ngoại_giao
THANHNIEN.VN
Bộ trưởng Ngoại giao: Vụ 'chuyến bay giải cứu' là sự kiện rất đau xót
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng chất vấn: liệu vụ chuyến bay giải cứu có phải là phần nổi của tảng băng công tác nhân sự ngành ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao nói đây là sự kiện rất đau xót và Bộ đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc.
45
0 Bình luận 0 Chia Sẻ