Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung. #bãi_bỏ_chứng_chỉ, #thủ_tướng, #cải_cách_hành_chính
Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung. #bãi_bỏ_chứng_chỉ, #thủ_tướng, #cải_cách_hành_chính
THANHNIEN.VN
Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các chứng chỉ không cần thiết
Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung.
47
0 Bình luận 0 Chia Sẻ