Chiều 18.3, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và công tác thi đua khen thưởng năm 2024. #Báo_Thanh_Niên, #Quyết_định_số_558/QĐ-TTg, #tác_phẩm_báo_chí, #ngân_sách_nhà_nước, #tặng_bằng_khen
Chiều 18.3, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và công tác thi đua khen thưởng năm 2024. #Báo_Thanh_Niên, #Quyết_định_số_558/QĐ-TTg, #tác_phẩm_báo_chí, #ngân_sách_nhà_nước, #tặng_bằng_khen
THANHNIEN.VN
Báo Thanh Niên nhận bằng khen xuất sắc của Hội Nhà báo Việt Nam
Chiều 18.3, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ và công tác thi đua khen thưởng năm 2024.
16
0 Bình luận 0 Chia Sẻ