Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo lùi Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 dự kiến bắt đầu từ sáng 21.3 sang ngày 26.3. #Đại_biểu_quốc_hội, #Ủy_ban_Thường_vụ_Quốc_hội, #Tổng_thư_ký, #Quốc_hội_khóa_XV, #hội_nghị_đại_biểu_Quốc_hội_chuyên_trách
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo lùi Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 dự kiến bắt đầu từ sáng 21.3 sang ngày 26.3. #Đại_biểu_quốc_hội, #Ủy_ban_Thường_vụ_Quốc_hội, #Tổng_thư_ký, #Quốc_hội_khóa_XV, #hội_nghị_đại_biểu_Quốc_hội_chuyên_trách
THANHNIEN.VN
Thường vụ Quốc hội lùi Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 21.3 sang 26.3
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo lùi Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 dự kiến bắt đầu từ sáng 21.3 sang ngày 26.3.
24
0 Bình luận 0 Chia Sẻ