VCCI lo ngại có thể xảy ra tình trạng xin - cho khi xác định các dự án đầu tư thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác. #dự_án_nhà_ở_thương_mại, #Quyền_sử_dụng_đất, #Chuyển_nhượng_quyền_sử_dụng_đất, #dự_án_đầu_tư
VCCI lo ngại có thể xảy ra tình trạng xin - cho khi xác định các dự án đầu tư thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác. #dự_án_nhà_ở_thương_mại, #Quyền_sử_dụng_đất, #Chuyển_nhượng_quyền_sử_dụng_đất, #dự_án_đầu_tư
THANHNIEN.VN
Lo ngại xin - cho khi thí điểm thực hiện nhà ở thương mại với đất khác
VCCI lo ngại có thể xảy ra tình trạng xin - cho khi xác định các dự án đầu tư thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác.
30
0 Bình luận 0 Chia Sẻ