Ai rồi cũng sẽ được yêu, bao năm tháng đợi chờ và tìm kiếm, rồi sẽ được bù đắp bằng một tình yêu vẹn tròn
Cá về với nước, sao về với đêm, xuôi dọc đất trời, người của người sẽ về bên nhau. 💕🌸🫶
#ngoctrinh #ngoctrinh89
Ai rồi cũng sẽ được yêu, bao năm tháng đợi chờ và tìm kiếm, rồi sẽ được bù đắp bằng một tình yêu vẹn tròn Cá về với nước, sao về với đêm, xuôi dọc đất trời, người của người sẽ về bên nhau. 💕🌸🫶 #ngoctrinh #ngoctrinh89
0 Bình luận 0 Chia Sẻ