UBND xã Đức Đồng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tiến hành họp kiểm điểm và thống nhất đề xuất kỷ luật đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã làm sai hồ sơ vụ tân binh vừa nhập ngũ bị trả về. #Nhập_ngũ, #Ban_chỉ_huy_quân_sự, #kỷ_luật, #chỉ_huy_trưởng
UBND xã Đức Đồng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tiến hành họp kiểm điểm và thống nhất đề xuất kỷ luật đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã làm sai hồ sơ vụ tân binh vừa nhập ngũ bị trả về. #Nhập_ngũ, #Ban_chỉ_huy_quân_sự, #kỷ_luật, #chỉ_huy_trưởng
THANHNIEN.VN
Vụ tân binh nhập ngũ bị trả về: Đề xuất kỷ luật Chỉ huy trưởng quân sự xã
UBND xã Đức Đồng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tiến hành họp kiểm điểm và thống nhất đề xuất kỷ luật đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã làm sai hồ sơ vụ tân binh vừa nhập ngũ bị trả về.
39
0 Bình luận 0 Chia Sẻ