Bữa tiệc hơn 2.000 tô phở phục vụ bữa ăn sáng cho đoàn viên, công nhân tham gia sự kiện đi bộ gây quỹ tại quận 7 (TP.HCM) xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới. #kỷ_lục_việt_nam, #phở, #kỷ_lục_thế_giới, #vietkings, #kỷ_lục, #lê_thị_giàu
Bữa tiệc hơn 2.000 tô phở phục vụ bữa ăn sáng cho đoàn viên, công nhân tham gia sự kiện đi bộ gây quỹ tại quận 7 (TP.HCM) xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới. #kỷ_lục_việt_nam, #phở, #kỷ_lục_thế_giới, #vietkings, #kỷ_lục, #lê_thị_giàu
TUOITRE.VN
Tiệc phở hơn 2.000 tô xác lập kỷ lục thế giới
Bữa tiệc hơn 2.000 tô phở phục vụ bữa ăn sáng cho đoàn viên, công nhân tham gia sự kiện đi bộ gây quỹ tại quận 7 (TP.HCM) xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới.
26
0 Bình luận 0 Chia Sẻ