• Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung. #bãi_bỏ_chứng_chỉ, #thủ_tướng, #cải_cách_hành_chính
  Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung. #bãi_bỏ_chứng_chỉ, #thủ_tướng, #cải_cách_hành_chính
  THANHNIEN.VN
  Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các chứng chỉ không cần thiết
  Thủ tướng yêu cầu bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung.
  47
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ Dịch vụ công trực tuyến, Sở tập trung số hóa dữ liệu về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội.
  Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ Dịch vụ công trực tuyến, Sở tập trung số hóa dữ liệu về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội.
  BAOTINTUC.VN
  Xây dựng bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội
  Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ Dịch vụ công trực tuyến, Sở tập trung số hóa dữ liệu về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch; xây dựng hệ thống bản đồ số du lịch thông minh thành phố Hà Nội.
  43
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi báo cáo Thường trực UBND TP.HCM kết quả phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) của TP.HCM. #cải_cách_hành_chính, #Sách_nhiễu, #chỉ_số_cải_cách_hành_chính, #PCI, #SIPAS, #TP.HCM, #Thủ_tục_hành_chính, #dịch_vụ_hành_chính_công
  Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi báo cáo Thường trực UBND TP.HCM kết quả phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) của TP.HCM. #cải_cách_hành_chính, #Sách_nhiễu, #chỉ_số_cải_cách_hành_chính, #PCI, #SIPAS, #TP.HCM, #Thủ_tục_hành_chính, #dịch_vụ_hành_chính_công
  THANHNIEN.VN
  TP.HCM 'giải mã' việc chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp tụt hạng
  Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi báo cáo Thường trực UBND TP.HCM kết quả phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) của TP.HCM.
  37
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • (Dân trí) - Quá trình công tác ở địa phương gắn với chất lượng điều hành kinh tế cũng như cải cách hành chính cũng chính là quá trình cán bộ bộc lộ năng lực của mình. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri
  (Dân trí) - Quá trình công tác ở địa phương gắn với chất lượng điều hành kinh tế cũng như cải cách hành chính cũng chính là quá trình cán bộ bộc lộ năng lực của mình. #Đọc_báo, #báo_điện_tử_dantri
  DANTRI.COM.VN
  Thêm những "kênh" đánh giá cán bộ
  (Dân trí) - Quá trình công tác ở địa phương gắn với chất lượng điều hành kinh tế cũng như cải cách hành chính cũng chính là quá trình cán bộ bộc lộ năng lực của mình.
  48
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Vượt qua 16 bộ, cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vươn lên vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp bộ năm 2022 với kết quả là 91,77% (vị trí này năm 2021 thuộc về Bộ Tư pháp). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp nằm trong nhóm đầu, có chỉ số cải cách hành chính trên 90%.
  Vượt qua 16 bộ, cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vươn lên vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp bộ năm 2022 với kết quả là 91,77% (vị trí này năm 2021 thuộc về Bộ Tư pháp). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp nằm trong nhóm đầu, có chỉ số cải cách hành chính trên 90%.
  BAOTINTUC.VN
  Cắt giảm thủ tục, củng cố niềm tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp
  Vượt qua 16 bộ, cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vươn lên vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp bộ năm 2022 với kết quả là 91,77% (vị trí này năm 2021 thuộc về Bộ Tư pháp). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp nằm trong nhóm đầu, có chỉ số cải cách hành chính trên 90%.
  14
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ công chức chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất. #cán_bộ_sợ_trách_nhiệm, #cải_cách_hành_chính, #Thủ_tướng_Phạm_Minh_Chính, #Chính_trị, #Tin
  Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ công chức chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất. #cán_bộ_sợ_trách_nhiệm, #cải_cách_hành_chính, #Thủ_tướng_Phạm_Minh_Chính, #Chính_trị, #Tin
  VNEXPRESS.NET
  Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm
  Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ công chức chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất.
  41
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Thủ tướng nhấn mạnh phải chấm dứt tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ phù hợp; đồng thời động viên, bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. #cải_cách_hành_chính, #cán_bộ_sợ_trách_nhiệm, #Dịch_vụ_công_trực_tuyến
  Thủ tướng nhấn mạnh phải chấm dứt tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ phù hợp; đồng thời động viên, bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. #cải_cách_hành_chính, #cán_bộ_sợ_trách_nhiệm, #Dịch_vụ_công_trực_tuyến
  THANHNIEN.VN
  Thủ tướng: Phải chấm dứt tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm
  Thủ tướng nhấn mạnh phải chấm dứt tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, nếu cần thiết thì có các biện pháp xử lý cán bộ phù hợp; đồng thời động viên, bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
  31
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Thủ tướng yêu cầu cần chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức. #thủ_tướng_phạm_minh_chính, #cán_bộ, #dám_nghĩ_dám_làm, #không_tham_mưu_đề_xuất, #cải_cách_hành_chính
  Thủ tướng yêu cầu cần chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức. #thủ_tướng_phạm_minh_chính, #cán_bộ, #dám_nghĩ_dám_làm, #không_tham_mưu_đề_xuất, #cải_cách_hành_chính
  TUOITRE.VN
  Chấm dứt ngay tình trạng không dám tham mưu đề xuất, cần thiết thì xử lý cán bộ
  Thủ tướng yêu cầu cần chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất của một bộ phận cán bộ, công chức.
  28
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2022. #Quảng_Ninh, #cải_cách_hành_chính, #sự_hài_lòng_của_người_dân, #Chính_trị, #Tin
  Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2022. #Quảng_Ninh, #cải_cách_hành_chính, #sự_hài_lòng_của_người_dân, #Chính_trị, #Tin
  VNEXPRESS.NET
  Quảng Ninh dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2022
  Quảng Ninh đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2022.
  6
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
 • Sáng 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bổ Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022).
  Sáng 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bổ Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022).
  BAOTINTUC.VN
  Thủ tướng: Người đứng đầu có vai trò, trách nhiệm quan trọng trong cải cách hành chính
  Sáng 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bổ Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022).
  5
  0 Bình luận 0 Chia Sẻ
More Results